Heeft u schulden:

Loonbeslag bedrijven

 

Loonbeslag bedrijven

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Het aantal loonbeslagen is de afgelopen jaren dan ook sterk gestegen.

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Verzoeken om een voorschot, loonbeslagen, maar ook zich regelmatig ziek melden, concentratie en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen van zijn. Schulden gaan vaak samen met psychosociale problematiek

Grip op Budget kan een loonbeslag niet voorkomen. Wel kunnen we samen met uw werknemer werken aan een oplossing.

Budgetcoaching op maat, samen met uw medewerker een thuisadministratie opzetten. In meerdere sessies gaat uw werknemer zijn eigen thuisadministratie opzetten, zodat hij inzicht krijgt in zijn inkomsten en uitgaven. Na het opbouwen van deze administratie werken we aan het plannen en sturen op uitgaven. Daarmee kunnen we herhaling van loonbeslag voorkomen. Budgetcoaching verdient zich snel terug!

Grip-op-budget


vormgeving en realisatie DRIVe Bathmen