Het belangrijkste in een BudgetCoachings traject is uw financiële 
situatie inzichtelijk en beheersbaar te maken.

Een budgetcoaching traject bestaat gemiddeld uit 10 begeleidingsuren, deze worden verdeeld over
huisbezoeken en mogelijk kantoorwerk van de budgetcoach.

Een korte telefonische intake is vrijblijvend en kosteloos.    

Tijdens de eerste afspraak bespreken we je situatie, problemen en wensen, op basis hiervan
maak ik een inschatting van de inhoud, duur en kosten van het budgetcoaching traject.

Soms wordt een coaching traject aangeboden door de werkgever, omdat deze er baat bij heeft dat je
als medewerker goed functioneert.
Je kunt een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij je werkgever om je financiële zorg te bespreken.
Het is heel goed mogelijk dat je werkgever de kosten voor financiële coaching ( gedeeltelijk of geheel) 
wil vergoeden.Het tarief voor Budgetcoaching is € 50,00 per uur excl reiskosten € 0.19 per km.          Dat geeft rust voor de toekomst!