BudgetCoaching

Is puur gericht op het creëren van overzicht in uw financiële situatie, en heeft vooral een

preventieve taak: het voorkomen van (nieuwe) schulden om niet verder in

financiële problemen te komen.

Tijdens het intake gesprek bekijken en bespreken we samen de huidige situatie en

overleggen we wat er moet gebeuren om uw financiële huishoudboekje weer

in balans te krijgen.

Na deze inventarisatie bespreken we wat we gaan doen en vertel ik u wat de kosten

hiervoor zijn. U beslist dan of U er samen met mij aan wilt gaan werken.

Bij het eerste vervolggesprek maken we een plan van aanpak en gaan we aan de slag.

We brengen orde in uw administratie, maken een budgetoverzicht, indien nodig begeleid

ik u bij het contact opnemen van schuldeisers voor het bespreken van een

betalingsregeling bij achterstanden.

De laatste afspraak van het afspraken traject is een evaluatiegesprek. We kijken dan of

er overzicht is gekomen in de administratie.

Gedurende het traject kunt u gebruik maken van de 24 uurs mail service.